نقش تصوف در جلوگیری از تشکیل بنیادگرایی اسلامی و کاستن از توسعهی آن

Hot
pdf

نقش تصوف در جلوگیری از تشکیل بنیادگرایی اسلامی و کاستن از توسعهی آن

ریال100,000

شناسه محصول: PT0003-2-1-1-1 دسته:
  • توضیحات

توضیحات

نیادگرایی اسلامی از جمله چالشهای جوامع در حال توسعهای مانند ازبکستان و نیز از خطراتی است که امنیت ملی و رونق اقتصادی آن را به شکلی جدّی تهدید میکند. به نظر میرسد یکی از راههای کنترل بنیادگرایی در جهان و نیز ازبکستان به عنوان یکی از کشورهای درگیر با این مسأله این است که در مقابل قرائت بنیادگرایان از اسلام که نسبت به نسخههای رسمی و قابل قبول حکومت، جذابتر مینماید، باید نسخهای ارائه داد که دارای جذابیت بیشتری باشد و به نظر میرسد که قرائت صوفیانه از دین و اسلام عرفانی رقیبی جدی برای بنیادگرایی و اسلام رادیکال باشد. این مقاله به بررسی پتانسیل تصوف و اسلام صوفیانه در کنترل و کاستن از توسعهی اسلام افراطی میپردازد.

You've just added this product to the cart: